Vergunning aan ONE-Dyas voor aardgaswinning op de Noordzee

Ondanks (onder meer) de honderden zienswijzen uit Roodeschool, heeft de staatssecretaris voor de mijnbouw vergunning verleend aan ONE-Dyas.
Nederland en Duitsland gaan gezamenlijk gas winnen in een nieuw gasveld op de Noordzee. De Duitse deelstaat Nedersaksen wilde eerder nog geen vergunningen afgegeven, maar is door de oorlog in Oekraïne van mening veranderd en werkt aan een versnelde procedure.

Naar verwachting kan eind 2024 het eerste gas worden geproduceerd vanaf het productieplatform, dat ruim 19 kilometer ten noorden van Schiermonnikoog en het Duitse Waddeneiland Borkum moet komen te liggen.

Bewoners van Schiermonnikoog en natuurorganisaties hadden hun zorgen geuit over de mogelijke gaswinning op de Noordzee. Zij vreesden voor onder meer een verminderde waterkwaliteit en horizonvervuiling. Om die reden zijn verschillende aanpassingen gedaan aan de plannen, schrijft Vijlbrief. Zo wordt het productieplatform minder hoog dan gepland en ligt het zo minder in het zicht van Schiermonnikoog. Ook komt het platform verder te liggen van een oesterproject, wordt boorvloeistof die gebruikt wordt bij de gaswinning niet geloosd in de Noordzee en wordt water dat vrijkomt bij gasproductie met een extra filter gereinigd.

Ondanks de aanpassingen zeggen de burgemeesters van de Waddeneilanden zich niet te kunnen vinden in het gasbesluit van Vijlbrief. Volgens burgemeester Ineke van Gent van Schiermonnikoog overwegen zij en haar collega’s vervolgstappen, meldt persbureau ANP. „De kwetsbaarheid van het gebied neemt toe. Er wordt mogelijk voor heel veel jaren gas gewonnen, terwijl wij oproepen over te stappen naar hernieuwbare energie en in de toekomst te investeren in plaats van in het verleden.” De burgemeester van Borkum, Jürgen Akkermann, zei in april al te vrezen voor gifstoffen in het water en een zakkende bodem.

Het gas zal van de productieplatforms wordt via een pijpleiding naar de Emmapolder vervoerd. En het aardgascondensaat naar de installatie in Roodeschool.

Als u overweegt in beroep te gaan tegen de vergunning, besef dat het geen zin heeft dit te doen op het aspect aardgascondensaatoverlaadstation in Roodeschool. Deze maakt namelijk geen onderdeel uit van de vergunning.