Verlading per as (vrachtauto’s)

Sinds eind juli 2022 vindt verlading van aardgascondensaat niet plaats over het spoor maar ‘per as’. Per as betekent dat het met vrachtauto’s wordt afgevoerd. De situatie in Roodeschool is nog steeds niet veilig om te verladen in ketelwagons.

Op 2 augustus deed De Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat er kennisgeving van dat vergunning is verleend voor het afvoeren per truck vanuit de locatie Emmapolder. Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant.