Stoppen verlading Roodeschool

Al decennia wordt gesproken over verplaatsing van de verlading uit Roodeschool. Dorpsbelangen Roodeschool spreekt liever van stopzetten van de verlading in Roodeschool.

Het is geen wonder dat over stopzetten wordt gesproken. Aardgascondensaat is een gevaarlijke stof en moet niet in een dorpskom worden verladen. Deze installatie hoort niet thuis in een woongebied. Verlading moet op een plek gebeuren waar externe veiligheid geen issue is.

Klik hier voor de beloften die de minister van EZK deed over de overlaadlocatie in Roodeschool.

2 juni 2022: Het Staatstoezicht op de Mijnen onderzocht de vigerende vergunning die in 2005 is verleend aan Noordgastransport. Het ongevraagde advies aan de staatssecretaris luidt: verplaats de installatie in Roodeschool.

In het ongevraagd advies stelt de directeur Toezicht van het SodM dat hij de verlading in Roodeschool had laten stilleggen omdat de situatie er niet veilig is.
NGT heeft daarna pogingen ondernomen om de situatie veilig te maken.

29 juni 2022: Staatssecretaris J.A. Vijlbrief beantwoordt vragen van de Tweede Kamerleden S. Beckerman en H. Nijboer. Klik hier voor het artikel op RTV-Noord.

Eind juli 2022 heeft de opslagcapaciteit in de Emmapolder haar maximum bereikt. Omdat de situatie in Roodeschool (nog steeds) niet veilig is, heeft NGT besloten het aardgascondensaat af te voeren ‘per as’

Op 2 augustus deed de staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat er kennisgeving van dat vergunning is verleend voor het afvoeren per truck vanuit de locatie Emmapolder. Klik hier voor de publicatie in de Staatscourant.

9 december 2022: Staatssecretaris Vijlbrief laat de Tweede Kamer weten dat de verlading de komende twee jaar niet plaatsvindt. Klik hier voor de brief. De staatssecretaris ontving voor het nemen van zijn besluit een beslisnota. In een beslisnota staat achtergrondinformatie die bewindspersonen gebruiken bij de besluitvorming over een Kamerstuk. Klik hier voor de beslisnota.

15 januari 2024: Noordgastransport informeert de directe omgeving per brief dat het bedrijf tussen 22 januari 2024 en 2 februari 2024 geplande onderhoudswerkzaamheden laat uitvoeren op de locatie. In deze brief laat het bedrijf weten dat het bedrijf SodM en de Stichting Dorpsbelangen Roodeschool hebben geïnformeerd het bedrijf niet langer zal verladen op Roodeschool en dat de leiding (tussen de locatie Emmapolder en Roodeschool [red.]) uit bedrijf zal nemen. Om dat op de juiste manier te kunnen realiseren, zijn de eerder genoemde werkzaamheden noodzakelijk.
De leiding zal vloeistofvrij worden gemaakt. Na afronding van de werkzaamheden wordt de leiding losgekoppeld van de installatie in de Emmapolder.