Wat te doen bij calamiteiten

De overlaadactiviteiten liggen stil. En dat is een groot goed want hieronder leest u waar inwoners en passanten de afgelopen bijna vijftig jaar aan konden worden blootgesteld.

Woont u binnen 1 kilometer van de aardgascondensaatoverlaadlocatie? Dan kunt u bij een calamiteit mogelijk overlast ervaren.
De kans hierop is heel klein. Op deze pagina leest u wat de risico’s zijn en wat u in zo’n geval kunt doen.

ALGEMENE TIPS IN GEVAL VAN EEN CALAMITEIT

 • Sluit ramen, deuren en ventilatiesystemen
 • Volg aanwijzingen van de hulpverleningsdiensten
 • Ga niet naar de locatie toe

Lekkage van aardgascondensaat en een plasbrand

Wanneer kan het zich voordoen?
Een spoorketelwagon stroomt leeg in de grindbedding tussen de spoorstaven en er ontstaat uitdamping en/of een plasbrand
Mogelijke effecten: Warmtestraling en/of giftige lucht waarvan men suf, duizelig of misselijk kan worden
Effectgebied: Op de locatie in de directe nabijheid van de lekkage/plasbrand. Warmtestraling ook mogelijk op delen van de Tilweg en Stoitswegje.

Wat u moet doen:

 • Sluit ramen, deuren en ventilatiesystemen
 • Ga naar binnen en sluit ramen en deuren. Dit vermindert het geluid waardoor hier minder last van heeft. Ga niet naar de locatie toe
 • Voor uw eigen veiligheid: volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op. Bijvoorbeeld als u het gebied moet verlaten
 • U krijgt informatie via radio en televisie (zoals RTV Noord), berichten van NL-Alert (via de mobiele telefoon) en via de gemeentelijke website www.gemeentehethogeland.nl

RISICO: Een plasbrand van aardgascondensaat zal na 2,5 uur geblust zijn.

BLEVE

BLEVE is een explosie van een spoorketelwagon.
Mogelijke effecten: Warmtestraling en rookontwikkeling en drukeffecten (ruitbreuk)
Effectgebied: Op de locatie en in de omgeving tot een omtrek van 600 meter.

Wat u moet doen

 • Sluit ramen, deuren en ventilatiesystemen
 • Ga naar binnen en sluit ramen en deuren. Dit vermindert het geluid waardoor hier minder last van heeft
 • Voor uw eigen veiligheid: volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op. Bijvoorbeeld als u het gebied moet verlaten
 • U krijgt informatie via radio en televisie (zoals RTV Noord), berichten van NL-Alert (via de mobiele telefoon) en via de gemeentelijke website www.gemeentehethogeland.nl
 • Ga niet naar de locatie toe

RISICO: De kans op dit scenario is zeer klein. Het duurt een tijd voordat de druk in de spoorketelwagen zich heeft opgebouwd, waardoor zich eventueel een explosie zou kunnen voordoen. Hierdoor is er tijd om u te waarschuwen indien u het gebied moet verlaten.

Continue uitstroom van aardgascondensaat

Er ontsnapt een constante gasstroom.
Mogelijke effecten: Deze veroorzaakt een gascondensaatstroom in de atmosfeer.
Effectgebied: Op de locatie en in de omgeving. Afhankelijk van de windrichting en windsterkte kan dit effect tot 1 km optreden.

Wat u moet doen

 • Sluit ramen, deuren en ventilatiesystemen
 • Ga naar binnen en sluit ramen en deuren. Dit vermindert het geluid waardoor hier minder last van heeft
 • Voor uw eigen veiligheid: volg altijd de aanwijzingen van de hulpdiensten op. Bijvoorbeeld als u het gebied moet verlaten
 • U krijgt informatie via radio en televisie (zoals RTV Noord), berichten van NL-Alert (via de mobiele telefoon) en via de gemeentelijke website www.gemeentehethogeland.nl
 • Ga niet naar de locatie toe

RISICO: De kans op dit scenario is zeer klein. Er gaan geen specifieke signalen aan vooraf.

Wat zijn de gevaren van aardgascondensaat?

Aardgascondensaat is een vloeistof, een mengsel van koolwaterstoffen.
Het is vergelijkbaar met benzine en bevat onder meer benzeen. Aardgascondensaat is zeer licht ontvlambaar, vergiftigend, gevaarlijk voor het milieu en de dampen kunnen kankerverwekkend zijn, blijkt uit informatie van de Gasunie.

Het inademen van dampen kan zorgen voor irritatie van de luchtwegen, keelpijn, hoesten, duizeligheid en hoofdpijn. Als het in contact komt met de huid of ogen kan het een bijtend of branderig gevoel geven. Ook kan het zorgen voor buikkrampen en diarree.